آموزش تعویض فیلتر تصفیه آب

برای تعویض فیلترها در تصفیه آب ابتدا فیلتر مرحله 1 ، 2 و 3 را در جای خود قرار داده و شلنگ ورودی به فیلتر ممبران ( مرحله 4 ) را باز کرده و پس از خارج کردن آب سیاه از شلنگ دوباره آن را در جای خود ببندید برای تعویض فیلتر ممبران نیز فیلتر را در داخل پو سته ممبران قرار داده و با بستن درب ممبران فیلتر را به داخل هول میدهیم و برای تعویض فیلتر 5 و 6 نیز فیتینگهای دوسر آن را باز کرده و بروی فیلترهای جدید میبندیم طبق فلش ورودی و خروجی فیلترها را نیز رعایت کنید حال شیر خروجی روی سینک را باز میگذاریم تا آب سیاه فیلتر 5 نیز خارج گردد بعداز 5 دقیقه شیر روی سینک را بسته و اطمینان از باز بودن شیر منبع صبر میکنیم تا منبع پر شود پس از آن ( 30 دقیقه ) میتوان آب برداشت نمود و مصرف کرد .

As soon as you know this, you are able

A major part of their

First

There are a variety of different things you will a fantastic read need to consider as well, but if you decide which ones you desire, you will be prepared to start composing your own.

of all, you can attempt to ask a buddy to help you out with the writing of cheap essays.

time would be spent researching what the requirements of customers are, and how they could best be fulfilled.

to really go out and gather ideas and prepare them to allow you to use.


Warning: _() expects exactly 1 parameter, 2 given in /home3/idealir/public_html/wp-content/themes/mwd-shop/tag.php on line 24

دسته بندی ها

FTYadak 2020 Allright Resereved . Web design : میهن وب دیزاین نسخه 1.0.2