شرایط وقوانین استفاده از خدمات فروشگاه :

1 – دستگاه تصفیه آب و هوا توسط شرکت تدبیر ایده آل گارانتی شده لذا بهمراه دستگاه برگه گارانتی نیز ارسال می گردد

2 – مدت گارانتی در دستگاه های مختلف متفاوت می باشد

3 – زمان شروع گارانتی از تاریخ فاکتور لحاظ می گردد

4 – فیلترهای مصرفی در دستگاه شامل گارانتی نمی باشد

5 – هزینه ارسال و پیک به عهده مشتری می باشد

6 – مسولیت حفظ و سلامت دستگاه تا تحویل مشتری بر عهده فروشگاه است

FTYadak 2020 Allright Resereved . Web design : میهن وب دیزاین نسخه 1.0.2